BIRF:s målsättning är att Sverige skall ha ett regelverk med förenklade, långsiktiga och förutsägbara regler för fordonsimport.

Om BIRF

BIRF arbetar aktivt genom att skriva till och träffa politiker och berörda myndigheter. BIRF är remissinstans i frågor rörande fordon och fordonsimport. BIRF skickar ut pressmeddelande för att informera allmänheten om hur reglerna för importen förändras och hur detta påverkar dem.

BIRF:s målsättning är att Sverige skall ha ett regelverk med förenklade, långsiktiga och förutsägbara regler för fordonsimport.

BIRF har presenterat ett förslag till förenklad fordonsimport för Näringsdepartementet. Förslaget innebär i korthet följande:

  • Ett förenklat system för nationellt godkännande av fordon.
  • Ett register med dokumentation av godkända fordon och delar av fordon
  • Ett register för yrkesmässiga kommersiella importörer.

Detta skulle gagna:

Miljön

De kommersiella bilimportörerna importerar bilar som inte lanseras av generalagenterna på den svenska marknaden. Därmed ökar utbudet av bilar och konsumenten ges möjlighet att köpa en bil utrustad med den senaste miljötekniken.

Konsumenten

Tydliga, förutsägbara regler och en bättre kontroll av branschen gagnar konsumenten. Ett stort utbud av bilar så att konsumenten kan välja den bil som passar just dennes behov. Möjlighet för en konsument med särskilda behov att köpa ett specialanpassat fordon. Konsumenten skall dessutom kunna välja ett miljövänligare alternativ. Som exempel kan nämnas Chevrolet Suburban vilken är den enda bilen på marknaden som kan ta upp till 8 passagerare och som dessutom finns med etanol eller hybridmotor - perfekt för den stora familjen.

Fordonshobbyn

Importen av bilar gynnar fordonshobbyn. Den sysselsätter tusentals personer i Sverige och utgör också en viktig rekryteringsbas för fordonsindustrin.

Importören

Ett regelverk som ger tydliga verksamhetsförutsättningar och skapar möjligheter för långsiktiga satsningar. Det skulle skapa en sund konkurrens på marknaden.

Myndigheterna

Genom BIRF:s förslag skulle myndigheternas administration effektiviseras och skatteintäkterna öka.