BIRF:s målsättning är att Sverige skall ha ett regelverk med förenklade, långsiktiga och förutsägbara regler för fordonsimport.

Nyheter

131211

BIRF på Kommerskollegiums Hearing.

BIRF med Lars Rodeblad, Dick Tilander och Hans Hallberg var på Kommerskollegiums Hearing om kommande frihandelsavtal. Läs mer om mötet på Kommerskollegiums hemsida: http://www.kommers.se/

BIRF

 

131203

BIRF-möte med Transportstyrelsen.

BIRF hade möte på Exclusive Cars med Transportstyrelsen för att prata om harmonisering av svenska och amerikanska regler. Mötet var väldigt produktivt och vi ser fram emot fortsatta kontakter och lösningar på olika saker som både vi och Transportstyrelsen arbetar med.

BIRF

 

120111

Nya regler 26 februari 2012

Den 26 februari 2012 skall de nya reglerna om enskilt godkännande träda ikraft. Detta till följd av en EU-förordning ang IVA-individual vehicle approval. Transprotstyrelsens tolkningav reglerna är dock att reglerna om eget bruk kommer att kunna tillämpas parallellt med reglerna om enskilt godkännande.

 

Sponsorer

Sponsorer Nordea Finans Klintberg & Way Solid Frskringar Navterra

Partners

Sponsorer American Automotive Shippers Association Nort American Automobile Trade Association European Association of Independent Vehicle Traders E.A.I.V.T - European Association of Independent Vehicle Traders