BIRF:s målsättning är att Sverige skall ha ett regelverk med förenklade, långsiktiga och förutsägbara regler för fordonsimport.

Medlemskap i BIRF

Majoriteten av BIRF:s medlemmar sysslar med import av fordon från tredje land men vi skulle gärna se att fler som sysslar med import från EU-länderna blev medlemmar. BIRF skulle då lättare även kunna ta tillvara intressen som berör dessa importörer.

Det finns två medlemsformer - ordinarie medlem och stödmedlem.

Ordinarie medlem

En ordinarie medlem får:

 • köpa Dekra-intyg till kraftigt rabatterade priser.
 • delta på BIRF:s genomgångar av kommande regler.
 • veckrapporter från kansliet om hur BIRF:s arbete framskrider och vad som händer i EU och hos myndigheter, riksdag och regering inom de områden som berör BIRF:s medlemmar. (Exempel veckorapport)
 • möjlighet att aktivt påverka BIRF:s arbete.
 • rätten att använda BIRF:s logo på medlemsföretagets hemsida med medlemsformen angiven därunder.
 • en länk från BIRF:s hemsida till medlemsföretagets hemsida.
 • hjälp av BIRF vid problem med Bilprovningen eller Transportstyrelsen.
 • rösträtt på årsstämman vid val av styrelserepresentanter, etc.

En ordinarie medlem är förbunden:

 • att, i händelse av oenighet med kund, följa Allmänna Reklamationsnämndens beslut.
 • att följa BIRF:s stadgar.
 • att bifoga en varudeklaration med varje sålt fordon.

Stödmedlem

En stödmedlem får:

 • köpa Dekra-intyg till kraftigt rabatterade priser.
 • veckorapporter från kansliet varje vecka om hur BIRF:s arbete framskrider och vad som händer i EU och hos myndigheter, riksdag och regering inom de områden som berör BIRF:s medlemmar. (Exempel veckorapport)
 • en länk från BIRF:s hemsida till medlemsföretagets hemsida.

En stödmedlem är förbunden:

Avgift

 • Ordinarie medlemmar betalar en medlemsavgift på 4.900 kr/år och en serviceavgift på 1.000 kr/månad.
 • Stödmedlemmar betalar en medlemsavgift på 4.900 kr/år.

Ansökan

Ansökan om medlemskap prövas av BIRF:s styrelse. BIRF förbehåller sig rätten att göra en kreditupplysning på det sökande företaget.

Klicka för blankett för ansökan som ordinarie medlem eller som stödmedlem.

Läs BIRF:s stadgar innan ni ansöker om medlemskap.