BIRF:s målsättning är att Sverige skall ha ett regelverk med förenklade, långsiktiga och förutsägbara regler för fordonsimport.

Konsumentinformation

Det är viktigt att du som konsument känner dig trygg när du köper en bil av någon av våra medlemmar.

  • Våra medlemmar är förbundna att följa Allmänna Reklamationsnämnden, ARN:s beslut.
  • Våra medlemmar är förbundna att bifoga en varudeklaration med varje bil.
  • Om du ska köpa bil - betala ALDRIG bilen i förskott!
  • Titta efter BIRF:s logo när du besöker din bilimportör!