BIRF:s målsättning är att Sverige skall ha ett regelverk med förenklade, långsiktiga och förutsägbara regler för fordonsimport.

Regler, dokument, remisser & intressanta beslut

Aktuella remisser

EU

2007
2008

Riksdag/Regering

2006
2007
2008
2009
2010

↑ Upp

Kommerskollegium

2004
2006-2007

Vägverket

2006
2007
2008

Transportstyrelsen

2009
2010

↑ Upp

BIRFs remissvar

2007
2008
2009
2010

↑ Upp

Intressanta rättsfall och beslut