BIRF:s målsättning är att Sverige skall ha ett regelverk med förenklade, långsiktiga och förutsägbara regler för fordonsimport.

Om BIRF - Bakgrund

Vintern 2002 presenterade Vägverket (Transportstyrelsen) ett förslag till nya föreskrifter i ett försök att modernisera och EU-anpassa svensk fordonsreglering. Förslaget omfattade ett förbud av import av fordon från tredje land och skulle även komma att omfatta bilimportörerna. Förslaget möttes av massiv kritik och drogs tillbaka för omarbetning.

Läs artiklel om importen från 2003

Ett antal bilimportörer såg den uppkomna situationen som ett hot mot en fortsatt bilimport. De organiserade sig för att kunna uppträda som en enad part i diskussionerna med Vägverket (Transportstyrelsen) och regeringen. Bilimportörernas Riksförbund, BIRF, grundades våren 2003.


Några av BIRF:s framgångar

  • BIRF har, med hjälp av Amerikanska ambassaden, fått Vägverket att ändra i sina regler om import för eget bruk så att den kommersiella importen kan fortgå som tidigare även efter att de nya reglerna om ursprungskontroll av fordon börjat gälla den 4/2-08.
  • BIRF har fått Vägverket (Transportstyrelsen) att ändra sin tolkning av ECE-reglemente 48 avseende nivåregleing av xenonstrålkastare. Vissa bilar kan numera godkännas utan nivåreglering av strålkastarna.
  • BIRF har, genom lobbying, fått Näringsdepartementet att skriva in i Vägverkets (Transportstyrelsens) regleringsbrev för 2006 att ta fram förenklade, långsiktiga och förutsägbara regler för direktimport för eget bruk och import i mindre omfattning av motorfordon från EU och tredje land.
  • BIRF har fått Vägverket (Transportstyrelsen) och Bilprovningen att gå med på att räkna bakre tvärbalkar som är originalmonterade som en del av fordonet och inte som en del av fordonets kopplingsanordning.
  • BIRF har framställt en varudeklaration som medlemmarna använder sig av vid saluföring av fordon.
  • BIRF har presenterat ett förslag till förenklad fordonsimport för politiker och myndigheter. Förslaget mottogs mycket väl och användes som underlag av Näringsdepartementet i arbetet med den dåvarande regeringens transportpolitiska proposition.