BIRF:s målsättning är att Sverige skall ha ett regelverk med förenklade, långsiktiga och förutsägbara regler för fordonsimport.

Aktuellt

BIRF står nu inför sin hittills största utmaning då stora förändringar pågår och är att vänta inom fordonsområdet under 2009-2011.

Några av de aktuella frågor som BIRF arbetar aktivt med just nu:

Enskilt godkännande av fordon inom EU - förändrade regler för fordonsimport

EU har omarbetat det gamla direktivet om typgodkännande av fordon från 1970. Det nya direktivet blev klart i juli 2007. Varje medlemsland har 18 månader på sig att förändra de nationella reglerna så att de överrensstämmer med direktivet.

Från den 29 april 2009 kommer ett nytt system för godkännande av fordon att börja tillämpas i hela EU.

Det nya systemet kallas Enskilt godkännande och skall bara tillämpas på NYA fordon. För begagnade fordon kommer varje land att kunna ha nationella regler även fortsättningsvis, i Sverige ”eget bruk”, etc. Men även reglerna om ”eget bruk” kommer att omarbetas inom ett par år.

Man kommer att kunna ansöka om Enskilt godkännande av ett fordon hos Transportstyrelsen. Ansökan kommer troligtvis att integreras med det nuvarande systemet om ursprungskontroll där man ansöker på nätet och sedan skickar in handlingar med post till Transportstyrelsen. Ett Enskilt godkännande kommer enbart att innebära en pappershantering, registreringsbesiktning behövs inte. Handlingar som styrker att fordonet uppfyller vissa krav skall insändas och eventuellt även fotografier på fordonet.

Vilka tekniska krav och vilka handlingar som skall insändas är ännu oklart. Även frågan om vad som är att betrakta som ett nytt respektive ett begagnat fordon är oklart. Besked i dessa frågor kommer i februari-mars 2009.

Under en övergångsperiod (2010) kommer man fortfarande att kunna tillämpa nuvarande system med registreringsbesiktning för nya och begagnade fordon. Man kommer alltså att kunna välja om man vill registreringsbesiktiga eller om man vill ansöka om Enskilt godkännande.

Eftersom det ännu är oklart vilka tekniska krav som kommer att ställas på ett fordon vid Enskilt godkännande så vet vi inte om ett nytt amerikanskt fordon kommer att kunna få ett Enskilt godkännande överhuvudtaget. Vi hoppas dock att det skall vara möjligt då fördelarna med ett Enskilt godkännande är flera:

  • Fordonet får fri rörlighet i hela EU. Inget EU-land får neka registrering av fordonet.
  • Fordonet behöver inte ha någon title eller annat registreringsbevis från utlandet, det räcker med ett s.k. MSO.
  • Fordonet kan registreras direkt på ett företag.

Ovissheten om vilka tekniska krav som kommer att ställas på nya fordon skapar en stor osäkerhet i branschen. De tekniska kraven skall beslutas av den tekniska arbetsgruppen i kommissonen.

Uppdaterad 2009-01-20